(Onder-) Verhuur

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe voorwaarden voor huurders die een kampeermiddel op onze camping willen (onder-) verhuren.

Onder (onder-) verhuur wordt verstaan: Het gebruik van uw kampeermiddel (al dan niet tegen betaling) door derden, anders dan door de personen waarmee u aantoonbaar een duurzaam huishouden voert.

Onderverhuur blijft in principe niet toegestaan, behalve na schriftelijke toestemming van de camping.

Een verzoek hiertoe kunt u richten aan info@kampeeridee.eu

Deze voorwaarden overschrijven de voorwaarden zoals vermeld in de huidige algemene voorwaarden alsmede het campingreglement per 01-01-2020.